Rattan Art - strona producenta
Rattan Art - sklep online
Mata na lata - internetowy sklep z osłonami balkonowymi
Sklep Allegro

Firma Produkcyjno – Handlowa “PROGRESJA” T.W.R. Walentynowicz Spółka jawna uzyskała wsparcie z Funduszy Europejskich na projekt nr POPW.01.02.00-20-0028/21 pn.: „Internacjonalizacja produktów firmy Progresja na rynku Stanów Zjednoczonych” objęty umową o dofinansowanie nr POPW.01.02.00-20-0028/21-00 z dnia 08.12.2021 r. w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP.

Celem projektu jest zainicjowanie aktywności gospodarczej na rynku amerykańskim.


Wartość projektu: 736 280,91 zł

Dofinansowanie: 566 865,00 zł